Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 10-10-2022

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο, την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. «Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δ.Πέλλας» (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δ.Πέλλας)
2. Κατάρτιση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2022 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3. Μετάθεση χρόνου παράδοσης των υλικών της αριθ.25134/2021 σύμβασης για την προμήθεια: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δ.Πέλλας» σύμφωνα με το αρ.πρωτ.:2040/13-04-2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
4. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Πέλλας», Α.Μ.21/2019, Πρ/μου:366.000,00€ με το ΦΠΑ
5. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αρχικής, 1ης Σ.Σ. και 2ης Σ.Σ. του έργου «Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Κύρρου» (Α.Μ.14/2015, Πρ/μού:2.823.722,83€με Φ.Π.Α.)
6. Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση αγώνων μπάσκετ στον πεζόδρομο Γιαννιτσών
7. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης των παρελάσεων της 20ης και 28ης Οκτωβρίου 2022
8. Εξώδικος συμβιβασμός για αποκατάσταση ταφικών μνημείων
9. Διαγραφή οφειλών
10. Διαγραφή κι επαναβεβαίωση οφειλών
11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Τριφυλλίου
12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Γαλατάδων
13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Αγίου Λουκά
14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Κοινότητας Αξού
15. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Κοινότητας Δυτικού
16. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Κοινότητας Καρυώτισσας
17. Εξειδίκευση ή μη πίστωσης για οικονομική ενίσχυση δημότη, κατόπιν σχετικού αιτήματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 598 φορές