Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 31-10-2022

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 31 του μήνα Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημέρι, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α) καθώς και της εγκυκλίου 40 Α.Π. 20930/31-03-2020.

1. Επικαιροποίηση ίδρυσης Λαϊκών Αγορών του Δήμου Πέλλας.
2. Σχέδιο Κανονισμού Λαϊκών Αγορών Δήμου Πέλλας.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Βουτσάς


Διαβάστηκε 283 φορές