Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 31-10-2022

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο, τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, ώρα 12 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. «Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου, οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πέλλας στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας
2. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη ετήσιας συνδρομής στη νομική βάση δεδομένων «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή φράγματος Αθύρων» (ΑΜ.34/2019, Πρ/μος:40.505,03€)
4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δ.Πέλλας
5. Έγκριση μελετών και σχεδίων τευχών δημοπράτησης της πράξης «Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στο Δήμο Πέλλας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 510 φορές