Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 12-12-2022

1. Σας καλούμε σε δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00', στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, προκειμένου να διατυπωθεί η γνώμη της επιτροπής, μετά από σχετική συζήτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.3852/2010 (Α’ 87), για τα της ημερήσιας διάταξη, όπως αναγράφονται παρακάτω.

2. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ως άνω συνεδρίαση, η Επιτροπή καλείται με την παρούσα εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα, την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωμοδότηση για το σχέδιο στρατηγικών επιλογών του Δήμου Πέλλας
2. Γνωμοδότηση για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2023 του Δήμου Πέλλας
3. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 586 φορές