Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6-2-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 13:00, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2023
2. Κατάρτιση σχεδίου 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2023 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3. Εξειδίκευση πίστωσης για τη σχεδίαση ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο «Τα Γιαννιτσά 1912-1974. Τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτική, κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα  της πόλης»
4. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες τελετής βράβευσης αθλητών και μαθητών Δ. Πέλλας σε πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες και σχολικούς διαγωνισμούς
5. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση σχολικών πρωταθλημάτων του Δ.Πέλλας
6. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης προς τιμήν του Μακεδονομάχου Γκόνου Γιώτα
7. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια προγεύματος για τα μέλη του κλιμακίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους στο Δήμο Πέλλας στο πλαίσιο διενέργειας διαγνωστικών τεστ για τον περιορισμό  της διασποράς της πανδημίας Covid-19
8. Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο «Ανόρυξη νέας γεώτρησης και κατασκευή δεξαμενής με δίκτυα μεταφοράς νερού και αντλιοστάσιο κατάθλιψης στην Τ.Κ. Εσωβάλτων, Δ.Ε. Κρύας Βρύσης» (Πρ/μός:424.000,00€ με το ΦΠΑ, Α.Μ. 1/2021)»  
9. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ανόρυξη νέας γεώτρησης και κατασκευή δεξαμενής με δίκτυα μεταφοράς νερού και αντλιοστάσιο κατάθλιψης στην Τ.Κ. Εσωβάλτων, Δ.Ε. Κρύας Βρύσης» (Πρ/μός:424.000,00€ με το ΦΠΑ, Α.Μ. 1/2021)»  
10. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης  για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικής χαράς στους Γαλατάδες του Δ.Πέλλας
11. Έγκριση πραγματοποιηθείσας μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών μετακίνησης
12. Έγκριση μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών μετακίνησης
13. Έγκριση Μητρώου (Πίνακα) ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας μέχρι 31/12/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 601 φορές