Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-4-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, τη Mεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου 2023, ώρα 13:00, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2023 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Πέλλας» (Πρ/μού:74.400,00€ με ΦΠΑ 24%)
3. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2023-Ιούνιος 2024», Α.Μ.9/2023, Πρ/μου:428.682,46€ με ΦΠΑ
4. Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. Α5, Α6 ΚΑΙ Α7 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΝΑΡΛΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» (Πρ/μός:2.915.000,0€, Α.Μ.3/22)
5. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικής χαράς στους Γαλατάδες Δ.Πέλλας
6. Συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στην υπ΄αριθ.482/2023 απόφαση του 3ου Κλιμακίου Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
7. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Γιαννιτσών»»
8. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης  του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων μακροχρόνια ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Γιαννιτσών»»
9. Παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών κι ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πέλλας», Α.Μ.21/2019, Πρ/μου:366.000,00€ με το ΦΠΑ
10. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης στον Αρχαιολογικό Χώρο της Πέλλας, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Εθνικής Ολυμπιακής  Ακαδημίας – «Ολυμπιακή Παιδεία-Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία»
11. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση Ειρηνοδρομίας στον Αρχαιολογικό Χώρο της Πέλλας
12. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση του 17ου Διεθνή Μαραθωνίου Δρόμου «Μέγας Αλέξανδρος»
13. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση συμβολικού αγώνα δρόμου  1.000μ μετά την εκκίνηση του Μαραθωνίου
14. Εξειδίκευση πίστωσης για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στην Κοινότητα Λάκκας του Δ.Πέλλας
15. Διαπίστωση αναγκαιότητας ανάθεσης σε ιδιώτη, εκτέλεσης εργασιών κατασκευής και συντήρησης δρόμων και εν γένει εκτέλεσης έργων οδοποιίας, με ιδία μέσα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 575 φορές