Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς στις 19-04-2023

Σας καλούμε σε έκτακτη - δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 380/15-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 19 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00 έως 14:00, με το παρακάτω θέμα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πέλλας» (Α.Μ.9/2022, Πρ/μού:1.688.000,00€ με το ΦΠΑ), κατόπιν του αριθ.πρωτ.:121379/18-04-2023 εγγράφου της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων του Υπ. Υποδομών και μεταφορών

1) Η επείγουσα σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής κρίνεται απαραίτητη, για την έγκαιρη ρύθμιση της συνέχειας του εν θέματι διαγωνισμού -ο οποίος επηρεάστηκε από τεχνική αδυναμία στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα κατά το στάδιο υποβολής προσφορών- για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων.

2) Τη ψήφο σας για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως θα πρέπει να μας την αποστείλετε με e-mail στο tsifida@gιannitsa.gr

3) Θα πρέπει να ψηφίσετε και για το κατεπείγον της συνεδρίασης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 472 φορές