Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 8-5-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, σήμερα, Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διόρθωση τευχών δημοπράτησης και παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών» (Α.Μ.17/2022, Πρ/μού:10.970.000,00€ με ΦΠΑ 24%)

Η επείγουσα σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής κρίνεται απαραίτητη, λόγω  διαπίστωσης σφάλματος και σύμφωνα με το άρθρο 2.3β της σχετικής διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η  καταληκτική ημερομηνία της οποίας ορίστηκε στις 9/5/2023 για τον εν θέματι διαγωνισμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 588 φορές