Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη στις 23-5-2023

1. Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη  συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 23-5-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση  για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 3852/2010, τις όμοιες του ν. 5013/2023 και του  άρθρου 11 του ν. 5043/2023

.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2023.

2) Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο μας κατά την περίοδο 2023-2024.

3) Αντικατάσταση μελών στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πέλλας.

4) Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού της ΔΚΕΠΑ Πέλλας για το έτος 2022.

5) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και Βιώσιμης Πόλης για την Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας

6) Έγκριση Β΄ τροποποίησης της με αριθμ. 24/2028 μελέτης του έργου: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων – επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας, πρ/σμού: 1.750.000,00 €.

7) Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Αντικατάσταση από αμιαντοσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες P.V.C με νέες παροχές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιφύτου του Δήμου Πέλλας.

8) Έγκριση τροποποίησης του μνημονίου συνεργασίας , μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, του υποέργου 4 ΄΄ Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες ΄΄ του έργου « Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων – επέκταση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας και προμήθειας συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου των διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕ Πέλλας του Δήμου Πέλλας», με το ποσό των 106.200,00 €. 

9) Έγκριση 2ου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας του υποέργου 2 ΄΄ Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες ΄΄ του έργου: « Κατασκευή αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας», με το ποσό των 44.060,00 €.

10) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας. 

11) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών της μελέτης με τίτλο: Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πέλλας

12) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας.

13) Έγκριση αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής

14) Έγκριση συμψηφισμού εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής

15) Αγορά αγροτικού ακινήτου 

16) Έγκριση αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης , τελειόφοιτου Πανεπιστημίου

17) Απομάκρυνση θέσης περιπτέρου στην κοινότητα Κρύας Βρύσης

18) Κοπή δένδρων

 

Εισηγητής του 1ου ,2ου και από το 12ο μέχρι και το 16ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

Εισηγητής του 3ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας

Εισηγητής του 4ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.

Εισηγητής από το 5ο μέχρι και το 11ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.

Εισηγητής του 17ου και 18ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος 

 

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr που έθεσε στη διάθεση των Δήμων η ΚΕΔΕ

3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά ( εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές: 

   α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο             

      και κάμερα.

   β) Φορητό Η/Υ ( Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.

   γ) Android Tablet ή Apple Ipad

   δ) Android Smartphone ή Apple Iphone. 

4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.

5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας. 

6.Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση , μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής ( email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

1)      Πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2023.

2)      Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο μας κατά την περίοδο 2023-2024.

3)      Αντικατάσταση μελών στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πέλλας.

4)      Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού της ΔΚΕΠΑ Πέλλας για το έτος 2022.

5)      Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και Βιώσιμης Πόλης για την Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας

6)      Έγκριση Β΄ τροποποίησης της με αριθμ. 24/2028 μελέτης του έργου: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων – επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας, πρ/σμού: 1.750.000,00 €.

7)      Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Αντικατάσταση από αμιαντοσωλήνες σε πλαστικούς σωλήνες P.V.Cμε νέες παροχές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιφύτου του Δήμου Πέλλας.

8)      Έγκριση τροποποίησης του μνημονίου συνεργασίας , μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, του υποέργου 4 ΄΄ Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες ΄΄ του έργου « Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων – επέκταση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας και προμήθειας συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου των διαρροών για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕ Πέλλας του Δήμου Πέλλας», με το ποσό των 106.200,00 €.

9)      Έγκριση 2ου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας του υποέργου 2 ΄΄ Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες ΄΄ του έργου: « Κατασκευή αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας», με το ποσό των 44.060,00 €.

10)  Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας.

11)  Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών της μελέτης με τίτλο: Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πέλλας

12)   Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας.

13)  Έγκριση αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής

14)  Έγκριση συμψηφισμού εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωσης λόγω πράξης εφαρμογής

15)   Αγορά αγροτικού ακινήτου

16)  Έγκριση αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης , τελειόφοιτου Πανεπιστημίου

17)  Απομάκρυνση θέσης περιπτέρου στην κοινότητα Κρύας Βρύσης

18)  Κοπή δένδρων

 

Εισηγητής του 1ου ,2ου και από το 12ο μέχρι και το 16ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

Εισηγητής του 3ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας

Εισηγητής του 4ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κ. Φάκκας Απόστολος.

Εισηγητής από το 5ο μέχρι και το 11ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.

Εισηγητής του 17ου και 18ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος

 

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr που έθεσε στη διάθεση των Δήμων η ΚΕΔΕ

3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά ( εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:

   α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο            

      και κάμερα.

   β) Φορητό Η/Υ ( Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.

   γ) Android Tablet ή Apple Ipad

   δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.

4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.

5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.

6.Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση , μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής ( email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Dimos@giannitsa.gr είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 

Διαβάστηκε 135 φορές