Αναγγελία ζημιάς από βροχόπτωση στις 22/05/2023

Η συγκεκριμένη αναγγελία περιλαμβάνει και τη ζημιά από βροχόπτωση στις 17/05/2023.

- Όσες ποικιλίες δηλώθηκαν σε προηγούμενες αναγγελίες χαλαζιού δεν χρειάζεται να ξαναδηλωθούν. 

- Η αναγγελία αφορά (Κεράσια και βερίκοκα για ποικιλίες που βρίσκονται στο στάδιο συγκομιδής, κορόμηλα, μηδικές και βαμβάκια)

 - Όσοι παραγωγοί προβούν σε επανασπορά βαμβακιού να αφήνουν μάρτυρες 1 έως 2 τετράδες όπου να φαίνεται και η πρώτη φύτευση (διπλές σειρές)
<25 στρέμματα 1 τετράδα
>25 στρέμματα 2 τετράδες
 

 Δηλώσεις ζημιάς έως και 6/6/2023 στον κατά τόπους ανταποκριτή.

Διαβάστηκε 590 φορές