Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-6-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξειδίκευση πίστωσης για ετήσια συντήρηση του λογισμικού του ΚΕΠ  Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) Δήμου Πέλλας
2. Εξειδίκευση πιστώσεων για την πραγματοποίηση προβολών Θερινού Σινεμά στα Γιαννιτσά και στις Δημοτικές Ενότητες Πέλλας, Κρύας Βρύσης και Μεγάλου Αλεξάνδρου
3. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης για την επέτειο του προδοτικού πραξικοπήματος και της Τουρκικής Εισβολής στην Κύπρο
4. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας» (Α.Μ.  29/2018), Προϋπολογισμού 187.686,08 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
5. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Πέλλας» (Πρ/μού:74.400,00€ με ΦΠΑ 24%)
6. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη χάραξης σήμανσης και ανάδειξης πεζοπορικών-ορειβατικών μονοπατιών στην ευρύτερη περιοχή του Πάικου, Δήμου Πέλλα, Π.Ε. Πέλλας» καθώς κι έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών στην ευρύτερη περιοχή του όρους Πάικο, του Δήμου Πέλλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 316 φορές