Ζημιές από βροχοπτώσεις Μαΐου - Ιουνίου σε νεοσπαρθείσες βαμβακοκαλλιέργιες

Ο ΕΛΓΑ ενημερώνει ότι παράλληλα με την έναρξη των εκτιμήσεων, για τη διαπίστωση της επανασποράς καλλιέργειας βάμβακος, καλούνται οι παραγωγοί να προσκομίσουν τα τιμολόγια αγοράς βαμβακόσπορου που αντιστοιχούν στο σύνολο της καλλιέργειας για την πρώτη σπορά καθώς και τα τιμολόγια που αντιστοιχούν στις επανασπορές.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ολόκληρη την ενημέρωση του ΕΛΓΑ.

Διαβάστηκε 221 φορές