Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη στις 24-7-2023

1. Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 24-7-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, τις όμοιες του ν. 5013/2023 και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναστολή της συναλλακτικής δραστηριότητας του Ταχυδρομικού Καταστήματος Κρύας Βρύσης.
2) Έγκριση μελετών για την αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων Καψάλη και Φιλιππάκου στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασία με το ΤΕΘΑ.
3) Παροχή γνώμης για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για το 2024.
4) Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου για την εγκατάσταση του Λούνα - Πάρκ στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών 2023
5) Τροποποίηση της με αριθμ. 131/2022 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας.
6) Έγκριση της τεχνικής έκθεσης τροποποίηση της μελέτης ως προς την κατασκευή των διακλαδώσεων του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας.
7) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας.
8) Αίτημα της ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για χορήγηση προκαταβολής του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας
9) Παράταση χρονοδιαγράμματος της σύμβασης του Δήμου Πέλλας με την ΟΤΔ Αναπτυξιακής Πέλλας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ για την υλοποίηση της πράξης: Αποπεράτωση αποδυτηρίων σταδίου Αραβησσού με κωδικό ΟΠΣΑΑΑ 0011237044.
10) Σύσταση δεσμευμένου ( Escrow Accoynt)λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου , για το έργο       ( Sub.1-16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημοσίου χώρου της δράσης ΄΄ Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό  απόθεμα.
11) Έγκριση αιτήματος της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο UNITED FIBER M.A.E.για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης υπογείου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
12) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας.
13) Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για την πραγματοποίηση συντηρήσεων σχολείων αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του ν.3463/2006
14) Συμψηφισμός της εισφοράς σε χρήμα με την αποζημίωση για την ιδιοκτησία 070109 στην πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας.
15) Τροποποίηση της με αριθμ. 16282/6-7-2023 σύμβασης με τίτλο: Ανάπτυξη δεξιοτήτων μακροχρόνιων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Γιαννιτσών, ως προς τη διάρκειά της.
16) Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών
17) Εκμίσθωση αγροτεμαχίου για τη λειτουργία σταυλικής εγκατάστασης στην κοινότητα Λιπαρού.
18) Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Εισηγητής του 1ου και 2ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπαθόπουλος Ζαχαρίας
Εισηγητής του 3ου, 5ου και 18ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.
Εισηγητής του 4ου, 12ου, 13ου, 14ου, 15ου, 16ου και 17ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Εισηγητής από το 6ο μέχρι και το 11ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου

2. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr
3. Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο
και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4. Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 648 φορές