Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25-7-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Πέλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01/09/2023 έως 31/08/2024»
2. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δ.Πέλλας για το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2023-Ιούνιος 2024», Α.Μ.9/2023, Πρ/μου:428.682,46€ με ΦΠΑ
3. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Λύσεις καινοτομίας για Αστική Ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας» Α.Μ./8/2022, Πρ/μός:880.208,44€ με ΦΠΑ
4. Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πέλλας» (Α.Μ.9/2022, Πρ/μού:1.688.000,00€ με το ΦΠΑ)
5. Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του έργου «Ανόρυξη νέας γεώτρησης και κατασκευή δεξαμενής με δίκτυα μεταφοράς νερού και αντλιοστάσιο κατάθλιψης στην Τ.Κ. Εσωβάλτων, Δ.Ε. Κρύας Βρύσης» (Πρ/μός:424.000,00€ με το ΦΠΑ, Α.Μ. 1/2021)
6. Έγκριση ή μη πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών, οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες το Δήμου Πέλλας και των νομικών το προσώπων για τα έτη 2024-2026», Πρ/μός:4.044.794,00€ προ ΦΠΑ, Α.Μ.12/2023
7. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας» Πρ/μός:475.806,45€ προ ΦΠΑ, Α.Μ.14/2023
8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών λούνα παρκ στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών 2023
9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας σχεδίου-πρότασης για επιβολή τελών για τη συμμετοχή στην υπαίθρια βραχυχρόνια αγορά, στα πλαίσια της παραδοσιακής ετήσιας εμποροπανήγυρης της κοινότητας Γιαννιτσών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 299 φορές