Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-12-2023

ΘΕΜΑ :"Πρόσκληση σε συνεδρίαση"
1. Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 19-12-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ , προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, τις όμοιες, του άρθρου 40 του ν.4735/2020, του άρθρου 78 του ν.4954/2022 και τις όμοιες του ν.5013/2023.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της με αριθμ. 248/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν την έκθεση πεπραγμένων της για το Α΄ Εξάμηνο του 2023.

Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr που έθεσε στη διάθεση των Δήμων η ΚΕΔΕ
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6.Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ


ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση σε συνεδρίαση"
1. Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 19-12-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄ προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, τις όμοιες του ν. 5013/2023 και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 για το έτος 2024.
2)Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πέλλας
3)Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δ. Πέλλας.
4)Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 3ου Γυμνασίου Γιαννιτσών στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
5)Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της σχολικής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών
6)Επιχορήγηση της Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του ν. 3463/2006.
7)Έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων – επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας.
8)Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας, Α.Μ.4/2022.
9)Έγκριση 3ου ΑΠΕ με 1η Σ.Σ και 2η Σ.Σ. του έργου: Κατασκευή αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ. Αθύρων του δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 5.084.000,00 € Α.Μ. 33/2018.
10)Έγκριση 3ου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας του υποέργου 2.΄΄ Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες ΄΄ του έργου: « Κατασκευή αποχέτευσης και ΕΕΛ της τκ Αθύρων του Δήμου Πέλλας» με το ποσό των 32.360,00 €.
11)Κυκλοφοριακή ρύθμιση - προσωρινή εργοταξιακή σήμανση του έργου: Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στα Γιαννιτσά
12)Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. Έτους 2023 του Δήμου Πέλλας
13)Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. Έτους 2023 του ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας.
14)Υποβολή κατάστασης υλοποίησης πρ/σμού Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2023 του Δήμου Πέλλας.
15)Ανταλλαγή αγροτικών ακινήτων του αγροκτήματος της κοινότητας Νέας Πέλλας.
16)Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου και εξέταση ένστασης.
17)Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας του δημοτικού θεάτρου της κοινότητας Πέλλας σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
18)Λύση συμβάσεων μίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.
19)Έγκριση για σύσταση δεσμευμένου (Escrow Account) λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Sub. 2 - 16631)
20)Παράταση συμβάσεων με τίτλο: Κτηνιατρικές εφαρμογές για την διαχείριση αδέσποτων ζώων Δήμου Πέλλας για το έτος 2023.
21)Παράταση σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας για το έτος 2023.
22)Παράταση σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας για το έτος 2023.
23)Παράταση σύμβασης με τίτλο: προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας.
24)Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Εισηγητής του 1ου ,2ου και από το 12ο μέχρι και το 24ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής του 3ου,4ου,5ου και 6ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σεραϊδης Πέτρος
Εισηγητής από το 7ο μέχρι και το 11ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr που έθεσε στη διάθεση των Δήμων η ΚΕΔΕ
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά ( εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α)Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β)Φορητό Η/Υ ( Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ)Android Tablet ή Apple Ipad
δ)Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6.Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση , μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής ( email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Διαβάστηκε 614 φορές