Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-12-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12:30' μ.μ., για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προέλεγχος ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και του προσαρτήματος του Δ.Πέλλας για το οικονομικό έτος 2022
2. Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής
3. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής αξίας 3.472,25€
4. Έγκριση της αριθ.29/2023 μελέτης της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας»
5. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αρ.1147 αγροτεμάχιο Κοινότητας Αραβησσού Δήμου Πέλλας
6. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.157 αγροτεμαχίου Κοινότητας Τριφυλλίου Δήμου Πέλλας
7. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Παλαιφύτου Δ.Πέλλας
8. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Πέλλας
9. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Αχλαδοχωρίου Δήμου Πέλλας
10. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας
11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.213 αγροτεμαχίου Κοινότητας Μελισσίου για βοσκή
12. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αρ.28 αγροτεμάχιο Κοινότητας Μελισσίου Δήμου Πέλλας
13. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος από το αρ.1004 αγροτεμάχιο Κοινότητας Νέου Μυλοτόπου Δήμου Πέλλας
14. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Αμπελειών Δήμου Πέλλας
15. Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Β΄ Εξαμήνου 2023 Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας και υποβολή στο Δ.Σ. Πέλλας για έγκριση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 1433 φορές