Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-1-2024

1. Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασεις που θα γίνουν στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 26-1-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 και 19:30, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 3852/2010, τις όμοιες, του άρθρου 40 του ν. 4735/2020, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 και τις όμοιες του ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (1η συνεδρίασης)

Έγκριση της με αριθμ. 317/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν την έκθεση πεπραγμένων της για το Β΄ Εξάμηνο του 2023.

 Εισηγητής του θέματος η αντιδήμαρχος κα Δεντσίδου Πολυξένη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (2ης συνεδρίασης)

1) Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Πέλλας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2024-2028.
2) Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Πέλλας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.    
3) Συγκρότηση  και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας.
4) Ορισμός μελών για την συγκρότηση της επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας
5) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του άρθρου 3 του ν. 2734/1999.
6) Ορισμός επιτροπής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ/τος 270/81.
7) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πέλλας στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με τον διακριτικό τίτλο "ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ".
8) Ορισμός Δ.Σ στην επιτροπή του άρθρου 8 του ν. 1590/86 όπως καθορίστηκε με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 11 του ν. 2307/1995
9) Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Πέλλας για την συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου για κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
10) Συγκρότηση επιτροπών γνωμοδότησης α)για την καταστροφή πάγιου εξοπλισμού επίπλων, β)για την καταστροφή πάγιου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, γ)για την καταστροφή πάγιου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου και δ)για την καταστροφή πάγιου αθλητικού εξοπλισμού, του Δήμου Πέλλας.
11) Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πέλλας για το 2024.

Εισηγητής από το 1ο μέχρι και το 10ο θέμα ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Τεκτερίδης Γαβριήλ
Εισηγητής του 11ου θέματος ο αντιδήμαρχος Τ.Υ κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος.

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Διαβάστηκε 384 φορές