Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής στις 28-2-2024

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 5056/2023.

Επισημαίνεται ότι για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, η οποία είναι δημόσια, μπορούν να υποβληθούν θέματα προς συζήτηση από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων  έως τη Δευτέρα 26/02/2024 & ώρα 15:00.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Διαβάστηκε 503 φορές