Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 26-3-2024

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024, ώρα 13:30', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δ. Πέλλας, οικονομικού έτους 2024
2. Εξειδίκευση πίστωσης για τη δράση «Let’s do it Greece»
3. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Ν.Πέλλας που εδρεύει στα Γιαννιτσά
4. Έγκριση (ή μη) πρακτικού οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών Δήμου Πέλλας», Α.Μ. 12/2022, Πρ/μός:1.773.357,90€ (πλέον ΦΠΑ)
5. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης (Πρακτικό ΙΙ) του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών» (Α.Μ.17/2022, Πρ/μού:10.970.000,00€ με ΦΠΑ 24%)
6. Έγκριση (ή μη) του αριθ.πρωτ.:7396/19-03-2024 πρακτικού-εισήγησης για τον διαγωνισμό του έργου «Αντικατάσταση του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Καρυώτισσας, ΔΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου, Δ.Πέλλας» (A.M.2/2024, Πρ/μος:805.000,00€ με το ΦΠΑ)
7. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Μ. Αλεξάνδρου»
8. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης Καρυώτισσας Δήμου Πέλλας»
9. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) για την ανάληψη από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Πέλλας των διαδικασιών επίτευξης της απαιτούμενης μελετητικής επάρκειας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του πρότυπου ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης», στο πλαίσιο της μετατροπής της λειτουργίας του σε Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑΛ.) Κρύας Βρύσης
10. Παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών κι ανανέωση των εγγυητικών επιστολών του διαγωνισμού του έργου «Ανόρυξη νέας γεώτρησης και κατασκευή δεξαμενής με δίκτυα μεταφοράς νερού και αντλιοστάσιο κατάθλιψης στην Τ.Κ. Εσωβάλτων, Δ.Ε. Κρύας Βρύσης» (Πρ/μός:424.000,00€ με το ΦΠΑ, Α.Μ. 1/2021)
11. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 του Δ.Πέλλας
12. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ.Πέλλας για τοποθέτηση (ή μη) πλαστικών οριοδεικτών στις οδούς: α) Σκρά και β) Μακαρίου (γωνία), στα Γιαννιτσά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 989 φορές