Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 27-5-2024

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε Έκτακτη συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024, ώρα 13:30΄, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας, για ψήφιση
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας για ρύθμιση κυκλοφορίας στον πεζόδρομο Κρύας Βρύσης
3. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση μαθητικών, αθλητικών εκδηλώσεων Ιουνίου 2024

Η επείγουσα σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να ενταχθούν τα θέματα 1 & 2 στη συζήτηση της 30/5/2024 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Πέλλας, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους (εξαιτίας της φύσης του 1ου θέματος και της άμεσης εφαρμογής μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στον πεζόδρομο Κρύας Βρύσης από τις αρχές Ιουνίου 2024, αναφορικά με το 2ο θέμα) καθώς επίσης και των δεσμευτικών χρονικών περιθωρίων για άμεση διενέργεια των εκδηλώσεων του 3ου θέματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 258 φορές