Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 3-6-2024

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024, ώρα 12:30΄μ.μ., για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή δήλωσης παραίτησης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
2. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς, τοποθέτησης, συντήρησης, απολύμανσης και απομάκρυνσης χημικών τουαλετών στους οικισμούς Αρχοντικού, Λεπτοκαρυάς Γιαννιτσών και Αγροσυκιάς Πέλλας, για τις ανάγκες των Ευρωεκλογών 2024
3. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση Θερινού Σινεμά στο Δ.Πέλλας
4. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2024-2026» (Α.Μ. 1/2024, Πρ/μος:1.286.500,00€)
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση Δημοτικής έκτασης στα ΟΤ 43, 43Α και 42Β του Δ.Πέλλας»
6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή πράσινου σημείου Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας»
7. Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δ.Πέλλας»
8. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας κι ενίσχυσης γέφυρας Λουδία
9. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου «Ενίσχυση Γέφυρας Λουδία»
10. Εξειδίκευση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για εργασίες ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Κ. Κρύας Βρύσης
11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Γιαννιτσών
12. Έγκριση ή μη αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου πανεπιστημίου
13. Έγκριση ή μη αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου πανεπιστημίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 337 φορές