Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 14-6-2024

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2024 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Επικύρωση ή μη πρακτικού κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση αγωγών εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αραβησσού, Δ.Ε. Κύρρου, Δ.Πέλλας» (A.M.5/2024, Πρ/μος:1.588.000,00€ με το ΦΠΑ)
3. Επικύρωση ή μη πρακτικού κατακύρωσης (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ) του διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Μυλοτόπου Δ.Πέλλας από αμιαντοσωλήνες σε αγωγούς  ΡΕ100» (A.M.3/2024, Πρ/μος:675.000,00€ με το ΦΠΑ)
4. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κρύας Βρύσης, Δ.Ε. Κρύας Βρύσης, Δήμου Πέλλας και αντικατάσταση αγωγού στη Δ.Ε. Γιαννιτσών επί της οδού Δουβαντζή» (A.M.4/2024, Πρ/μος:1.890.000,00€ με το ΦΠΑ)
5. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανόρυξη νέας γεώτρησης και κατασκευή δεξαμενής με δίκτυα μεταφοράς νερού και αντλιοστάσιο κατάθλιψης στην Τ.Κ. Εσωβάλτων, Δ.Ε. Κρύας Βρύσης» (Πρ/μός:424.000,00€ με το ΦΠΑ, Α.Μ. 1/2021
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αρδευτικό δίκτυο περιοχής «ΣΥΚΙΕΣ» Δ.Κ. Γαλατάδων Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου Δ.Πέλλας»
7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Πέλλας»
8. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της πράξης «Ενίσχυση μικροκινητικότητας στο Δ.Πέλλας
9. Υποβολή πρότασης τη πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών» στο Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021-2027
10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος του αριθ.1147 αγροτεμαχίου Δ.Κ. Αραβησσού
11. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών
12. Έγκριση ή μη άδειας εργασιών και Στιγμιαίας Χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) για είσοδο – έξοδο οχημάτων στο χώρο στάθμευσης της οικοδομής (ακάλυπτος), που βρίσκεται στο Ο.Τ. 97α στην οδό Απ. Λουκά στα Γιαννιτσά
13. Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο χώρο της εγκατάστασης «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑ ΤΣΕΚΡΙ ΙΚΕ»  
14. Διατύπωση γνώμης για την απότμηση πεζοδρομίου για έγκριση εισόδου-εξόδου της εγκατάστασης «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» επί της Ε.Ο. 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ-ΕΔΕΣΣΑΣ (ΕΓΝΑΤΊΑΣ 73)
15. Διαγραφή οφειλών
16. Διαγραφή κι επαναβεβαίωση οφειλών
17. Εξειδίκευση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για εργασίες ηλεκτροφωτισμού  στους Γαλατάδες Δ.Πέλλας
18. Διαγραφές και εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πέλλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 177 φορές