Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-6-2024

1. Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 26/06/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30', προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, τις όμοιες του ν. 5013/2023 και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση της με αριθμ. 181/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά στον ισολογισμό του πρώην ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας, οικονομικού έτους 2023
2) Έγκριση της με αριθμ. 182/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά στον απολογισμό του πρώην ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας, οικονομικού έτους 2023.
3) Έγκριση της με αριθμ. 179/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά στον ισολογισμό της πρώην ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας, οικονομικού έτους 2023
4) Έγκριση της με αριθμ. 180/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά στον απολογισμό της πρώην ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας, οικονομικού έτους 2023
5) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιτροπή.
6) Τροποποίηση της με αριθμ. 045/2023 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας
7) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Πέλλας.
8) Συναίνεση σε αίτημα διόρθωσης σφάλματος κτηματογράφησης.
9) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών, Δ.Κ. Αραβησσού και Δ.Κ. Αμπελιών.
10) Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Μ. Αλεξάνδρου στα Γιαννιτσά.
11) Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Εισηγητής του 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 7ου, 8ου και 9ου θέματος η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Δεντσίδου Πολυξένη.
Εισηγητής του 5ου, 6ου και 11ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου
Εισηγητής του 10ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Δόντσης Νικόλαος

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Διαβάστηκε 343 φορές