Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής στις 2-7-2024

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας, την του μηνός Ιουλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 5056/2023.

Επισημαίνεται ότι για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, η οποία είναι δημόσια, μπορούν να υποβληθούν θέματα προς συζήτηση από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων έως τη Δευτέρα 1/7/2024 & ώρα 15:00.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Διαβάστηκε 161 φορές