Ανακοίνωση για διάθεση θέσεων περιπτέρων

Σε εφαρμογή του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 με την πρόσθετη αρμοδιότητα της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε «Πίνακας Σχολαζόντων Περιπτέρων προς Παραχώρηση» στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου και ισχύει από 09/06/2011 μέχρι 09/07/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις μέσα στο ανωτέρω διάστημα και εφόσον εντάσσονται σε μια από τις κατωτέρω κατηγορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3648/2008.

Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω πρέπει, μεταξύ των υπολοίπων δικαιολογητικών που ορίζει το Π.Δ.37/2009, να καταθέσουν πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί από τις Πρωτοβάθμιες ή Δευτεροβάθμιες Επιτροπές του Ν.2556/97, οι οποίες είναι Επιτροπές του ΙΚΑ.

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών που υποχρεούνται να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Δήμο, όπως ορίζει το Π.Δ.37/2009, μεταξύ των οποίων είναι και το Πιστοποιητικό Αναπηρίας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν.2556/1997, οι οποίες είναι γνωστές ως Επιτροπές του Ι.Κ.Α. για το Ν.2643/1998.

Επομένως, είναι απαραίτητο για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν αιτήσεις και δεν έχουν Πιστοποιητικό Αναπηρίας από τις ανωτέρω Επιτροπές να προσέλθουν το συντομότερο δυνατό σε υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α., για να εξεταστούν από αυτές.

  1. Ανάπηροι πολέμου,
  2. Ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944,
  3. Ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989,
  4. Ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, εφόσον λαμβάνουν στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη, καθώς και τα θύματα πολέμου,
  5. Θύματα ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944,
  6. Θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και
  7. Θύματα αναπήρων πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/ 1943, όπως ισχύει σήμερα.

Πληροφορίες επί του θέματος στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Πέλλας, Εθνικής Αντίστασης & Χατζηδημητρίου, τηλ: 2382350849.

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η T Ι Κ Α

1.Αίτηση περί χορηγήσεως άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα).
2.Αντίγραφο απόφασης κανονισμού πολεμικής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
3.Απόκομμα της επιταγής πληρωμής της πολεμικής σύνταξης του τελευταίου μήνα.
4.Βεβαίωση της οικείας Δημοτικής Αρχής από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος κατοικεί στον ανωτέρω Δήμο (Τοπικό Διαμέρισμα) την τελευταία 5ετία. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους έχοντες αναπηρία σε ποσοστό 100%. Εφόσον σε δημοτική ή τοπική κοινότητα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχοι, δύνανται να αποκατασταθούν σε αυτή δικαιούχοι από τους κατοικούντες στις περιοχές των λοιπών τοπικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων του Νομού.
5.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος :
α) Δεν υπηρετεί με καμία σχέση στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό κοινής ωφέλειας ή λαμβάνει Σύνταξη λόγω υπηρεσίας σε αυτά.
β) Δεν έχει εκτός από την πολεμική σύνταξη και το από ιδιοκατοίκηση εισόδημα του, μηνιαία έσοδα που υπερβαίνουν το όριο απαλλαγής των εισοδημάτων εκ μισθωτών υπηρεσιών από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και
γ) Δεν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί λόγω υπαιτιότητας του με ανάκληση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου κατά την τελευταία τριετία.
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο.
7.Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας τρέχοντος έτους (εφόσον υποβάλλεται φορολογική δήλωση).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
Γιαννιτσά Ράλλη Μαρία του Γρηγορίου Στην οδό Δ. Μ. Παπαδοπούλου, έναντι Αγροτικής Τράπεζας
Γιαννιτσά Διαμαντίδου Σοφία, χήρα Νικολάου Στη γωνία Μπάφρας & Αποστόλου Λουκά,έναντι παλαιού Ταχυδρομείου
Γιαννιτσά Ράγγου Ειρήνη, χήρα Ηλία Στη γωνία Μ. Αλεξάνδρου και Γ. Παπανδρέου (επί της Γ. Παπανδρέου), έναντι του 5ου Δημ. Σχολείου
Διαβάστηκε 3632 φορές