Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 22-7-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων.

2. Μίσθωση χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων ανακύκλωσης στα Δημοτικά Σφαγεία Α.Ε.

3. Έγκριση της αριθμ. 1/2011 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ του πρώην Δήμου Μ. Αλεξάνδρου που αφορά στην ψήφιση του απολογισμού του για το 2010.

4. Έγκριση της αριθμ. 5/2011 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του πρώην Δημοτικού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών που αφορά στην ψήφιση του απολογισμού του για το 2010.

5. Έγκριση ή μη του αριθμ. 2/2011 πρακτικού της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Πέλλας.

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πέλλας στην επιτροπή του άρθρου 6 του ΥΔ Ε1β/221/65 που αφορά τον καθορισμό επιφανειακών αποδεκτών επεξεργασμένων αποβλήτων εγκαταστάσεων του Νομού μας.

7. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης 4 τ.μ. από το αρ. 448 δημοτικό αγροτεμάχιο , αγροκτήματος οικισμού Πενταπλατάνου για την ανέγερση μικρού ναϊσκου.

8. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης 10 τ.μ στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Πλαγιαρίου για ανέγερση παρεκλησίου.

9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή αύλακα στα όρια οικισμού Αξού.

10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2011 , εξειδίκευση και ψήφιση πίστωσης ,για την εκτέλεση του έργου: Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Αξού, πρ/σμού: 33.376,51 €.

11. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση αγροτικών δρόμων αγροκτήματος Γιαννιτσών, Α.Μ. 74/2010.

12. Αίτημα του Δήμου Πέλλας περί δωρεάς παραχώρηση χρήσης των υπ’ αριθμ. 343 και 342 αγροτεμαχίων της περιοχής Βραστή Κρύας Βρύσης με τις αντίστοιχες εκτάσεις 22.648 τ.μ και 6.705 τ.μ , από το Δημόσιο.

13. Αίτημα του Δήμου Πέλλας περί δωρεάς παραχώρηση χρήσης του υπ’ αριθμ. 1393 του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Δροσερού , έκτασης 36.486 τ.μ , από το Δημόσιο.

14. Διόρθωση της υπ’ αριθμ 141/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Μ. Αλεξάνδρου ως προς την θέση του ΧΑΔΑ.

15. Παράταση ή μη εργασιών εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση αγροτικού δρόμου αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου – Αραβησσού . Α.Μ.129/2005.

16. Παράταση ή μη εργασιών εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση Τοπικού Διαμερίσματος Μελισσίου, Α.Μ. 34/2010.

17. Αντικατάσταση του Δ.Σ κ. Παπαγεωργίου Γεώργιου από διάφορες επιτροπές του Δήμου Πέλλας.

18. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών.

19. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών.

20. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών.

21. Ψήφιση πιστώσεων για συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων σε επιμορφωτικά προγράμματα.

22. Διαγραφή οφειλών

23. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος

24. Υποβολή κατάστασης – έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Πέλλας

25. Αποδοχή ποσού 71.300,00 € από το Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Πέλλας.

26. Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2011

27. Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.

28. Αιτήσεις - διάφορα έγγραφα.

  • Εισηγητής του 1ου και 2ου θέματος ο Δ/ντής του Δήμου κ. Καστερίδης Ευστάθιος
  • Εισηγητής του 6ου, 7ου, 8ου ,17ου , 27ου και 28ου θέματος , ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
  • Εισηγητής από το 9ο μέχρι και και το 16ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
  • Εισηγητής του 4ου , 21ου,22ου,23ου,24ου,25ου,26ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Κωβαίος Κων/νος.
  • Εισηγητής του 18ου και 19ου θέματος η Δ.Σ κ. Λαγομάτη Ηλιάνα
  • Εισηγητής του 3ου θέματος η πρόεδρος του (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α) Δήμου Πέλλας κα. Μαντζούκη Μαρία.
  • Εισηγητής του 5ου θέματος ο Δ.Σ κ. Δεληγιαννίδης Κων/νος.
  • Εισηγητής του 20ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ

Διαβάστηκε 4094 φορές