Δελτία Τύπου

1.Λαβόντες υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55), σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής…
Σας καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών…
Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, ώρα 12:00' μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με…
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις ανακοίνωσεις του ΕΛΓΑ.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις ανακοίνωσεις του ΕΛΓΑ.
Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, ώρα 12:00' μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με…

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων

Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά, 01-11-2021Αρ. Απόφασης: 604 ΑΠΟΦΑΣΗΟ Δήμαρχος Πέλλας
Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των δηλώσεων ζημιάς θα γίνει μέχρι 08/11/2021 στον κατά τόπους ανταποκριτή.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω έκτακτων εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας που αφορούν στην αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο υδροδότησης, σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των…
1.Λαβόντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020…
Σελίδα 1 από 165