Δελτία Τύπου

Ο ΕΛ.Γ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, από την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, για το…
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε την αριθμ. πρωτ. 189/22614/27-01-2022 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11…
Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 11:00π.μ., για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις…
1. Λαβόντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020…
Ανακοίνωση για την Γ' φάση απογραφής πληθυσμού στον Δήμο Πέλλας από 15 έως 21 Φεβρουαρίου 2022 στο Δημαρχείο Πέλλας (Γιαννιτσά).
Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 12:00 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με…

Άμεση κατάργηση ανταποκριτών ΟΓΑ

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2022
Ο Δήμος Πέλλας ενημερώνει τους δημότες ότι, έπειτα από απόφαση του διοικητή του e- ΕΦΚΑ, αποφασίστηκε η παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων των ανταποκριτών του Οργανισμού…
Με το αριθμ. πρωτ. 27214/28-01-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2022 Δήμου…
Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022, ώρα 12:30μ.μ., για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις…
1. Λαβόντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 ( Α΄169) , με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 10 της με…
Σελίδα 5 από 171