Δελτία Τύπου

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί το πρακτικό και οι αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 6 Οκτωβρίου 2021 από την 7η ΕΠΕΑ Πέλλας.
Οριστικοποιήθηκε η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Πέλλας.
Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, ώρα 12:00 μεσημβρίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα…
Το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας αποφάσισε την 4η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 13075/5-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ) απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη όλων…
Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 27-6-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00', για να…
Καλείστε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, ώρα 12:00 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις…
Ο Δήμος Πέλλας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που εντάσσονται στην «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – ΣΒΑΑ», διοργανώνει σειρά δράσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής…
Σελίδα 6 από 178