Δελτία Τύπου

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων

Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Γιαννιτσά, 01-11-2021Αρ. Απόφασης: 604 ΑΠΟΦΑΣΗΟ Δήμαρχος Πέλλας
Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των δηλώσεων ζημιάς θα γίνει μέχρι 08/11/2021 στον κατά τόπους ανταποκριτή.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω έκτακτων εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας που αφορούν στην αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο υδροδότησης, σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρχει διακοπή νερού σε τμήματα των…
1.Λαβόντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020…
Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, ώρα 13:30' μετά μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα…
Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, ώρα 12:00' μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με…
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 12:00' μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με…
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 21 του μήνα Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10-12π.μ., για…
1.Λαβόντες υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55), σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής…
Σελίδα 8 από 171