Δελτία Τύπου

Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 13-7-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00', για να…
Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο,…
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί το πρακτικό και οι αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 6 Οκτωβρίου 2021 από την 7η ΕΠΕΑ Πέλλας.
Οριστικοποιήθηκε η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Πέλλας.
Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, ώρα 12:00 μεσημβρίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα…
Το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας αποφάσισε την 4η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 13075/5-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ) απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη όλων…
Σελίδα 9 από 182