Δελτία Τύπου

Παρουσίαση δράσεων Urbsecurity

Παρασκευή, 06 Μαϊ 2022
Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση της παρουσίασης των δράσεων από τα σχολεία των Γιαννιτσών στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III στο έργο UrbSecurity, που υλοποιείται από…
Η προώθηση του ρεύματος της ανακύκλωσης στα αποτσίγαρα αποτελεί προτεραιότητα και για τον Δήμο Πέλλας. Τριάντα τρεις (33) ειδικοί κάδοι συλλογής των αποτσίγαρων θα τοποθετηθούν…
Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 3 Mαΐου 2022, ώρα 12:00 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις…
1. Λαβόντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020…
Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψε διαδικτυακά ο δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος με τον Πρόεδρο του εθελοντικού οργανισμού το Χαμόγελο Του Παιδιού κ. Κώστα Γιαννόπουλο με σκοπό την…
Καλείστε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης την Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου 2022, ώρα 12:00 μεσημβρίας, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα…
Σελίδα 9 από 178