Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., στον 2ο όροφο, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024, ώρα 13:30', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκεκριμένη συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Πέλλας για το έτος 2024 κάνοντας κλικ εδώ >>

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 5056/2023.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

1. Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 28/02/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00', προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το μοναδικό θέμα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, τις όμοιες του ν. 5013/2023 και του άρθρου 11 του ν. 5043/2023.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

1. Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 13/02/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00', προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το μοναδικό θέμα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 266,267 του ν. 3852/2010, του άρθρου 159 του ν. 3463/2002 καθώς και τις όμοιες του άρθρου 78 του ν. 4954/2022.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 14:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου