Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Πέλλας
Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου