ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.4038/20121 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ Ν. 4047/2012. 

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Δελτία Τύπου