Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο Δήμαρχος Πέλλαςέχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 77 του ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2…
O Πρόεδρος του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή φράγματος Αθύρων»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας να υποβάλλουν προσφορά για την…
Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.) Δήμου Πέλλας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών στα τμήματα των παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου…
Σελίδα 1 από 73