ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

για την η χρηματοδοτική μίσθωση διάρκειας τεσσάρων (4) ετών δύο (2) επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (CPV: 34110000-1),

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ  «ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ» της 8/05/2024 με αριθμό πρωτ: 11959/8-5-2024

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ "1Η ΓΙΟΡΤΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ" 10-14/5/2024
ΚΑΙ "ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΟΙΞΗΣ" 15-17/5/2024 ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Ο Δήμος Πέλλας, έχοντας υπόψη

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
«ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ - ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»
της 29/04/2023 με αριθμό πρωτ: 11419

 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως πέντε (5) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Πέλλας.

 

πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 2μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Πέλλας

Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Πέλλας της ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Πέλλας :

Σελίδα 1 από 77