Με την αριθμ. 285/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

***12/11/2020 - Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής οι τιμές των άρθρων 7, 8 και 9 του τιμολογίου μελέτης είναι λανθασμένες, ως εκ τούτου ισχύουν ως ορθές οι τιμές που αναγράφονται στο τεύχος του προϋπολογισμού. Tο ορθό τεύχος τιμολογίου μελέτης έχει αναρτηθεί στο χώρο των συνημμένων του διαγωνισμού του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ***

1) Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών», προϋπολογισμού 836.220,66€ (με ΦΠΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

1) Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Λυκείου Γιαννιτσών», προϋπολογισμού 641.865,21€ (με ΦΠΑ).

Ο Δήμαρχος Πέλλας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας για το έτος 2021, αξίας 213.783,05  € με το Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης ανάθεσης της Σύμβασης:


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
9ου & 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πέλλας

διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθ. 7 τεμαχίου του κτηνοτροφικού πάρκου της κοινότητας Αχλαδοχωρίου, το οποίο αποτελεί τμήμα εμβαδού 4.997,86 τ.μ. από το αριθ. 1516στ αγροτεμάχιο (χερσολείβαδο) ΣΔ1962 του αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου της ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Πέλλας, για την ανέγερση και τη λειτουργία σταυλικών εγκαταστάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πέλλας

διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου μπροστά στο δημοτικό κατάστημα της κοινότητας Κρύας Βρύσης για την εγκατάσταση γιγαντοοθόνης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πέλλας

διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου, το οποίο βρίσκεται στη γωνία των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Γ. Παπανδρέου στο αριθ. 103β Ο.Τ. της κοινότητας Γιαννιτσών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πέλλας

διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Νο 4 καταστήματος του 2ου δημοτικού σχολείου Γιαννιτσών.

Σελίδα 1 από 58