ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ «ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ ΘΕΟΤΟΚΙΑ» της 22/07/2024 με αριθμό πρωτ: 19808

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α'138) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ» ΤΗΝ 4,5,6/08/2024 με αρ. πρ. 19595

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1 2024 της ΔΕΥΑ Πέλλας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Προφήτη Ηλία» της Δημοτικής Κοινότητας Αγροσυκιάς,

με αριθμό πρωτ. 17977/04.07.2024

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίας Παρασκευής» της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πέλλας,

με αριθμό πρωτ. 17978/04.07.2024

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίου Παντελεήμονος - Αθυριώτικα 2024»
της Δημοτικής Κοινότητας Αθύρων, με αριθμό πρωτ. 17982/04.07.2024

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Εσωβάλτων - Αγίου Πνεύματος» της 28/05/2024
με αριθμό πρωτ. 13977

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου» της Δημοτικής Κοινότητας Πέλλας, με αριθμό πρωτ. 15728/11.06.2024

 

Σελίδα 1 από 79