Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

διακηρύσσει

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 - 2012

Προϋπολογισμού 62.973,54 Ευρώ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Μελέτη.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

διακηρύσσει

Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχων για την :


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 - 2012

Προϋπολογισμού 1.327.845,15 Ευρώ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τoν Πίνακα Δρομολογίων.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

διακηρύσσει

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε σφραγισμένες προσφορές (άρθρο 5 Ν.3669/08)
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:


ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Προϋπολογισμού 45.000,00 Ευρώ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

διακηρύσσει

Μειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981 για τη:


ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 15ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

διακηρύσσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια :


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011,

Προϋπολογισμού 44.999,97 Ευρώ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

διακηρύσσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια :


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011,

Προϋπολογισμού Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 29.999,70 Ευρώ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

διακηρύσσει

Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Προϋπολογισμού Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 2.795.000,00 Ευρώ

Η πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά (με υπογραφή και σφραγίδα της Υπηρεσίας) διατίθεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την συμπλήρωση και την κατάθεση της στο διαγωνισμό.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τo Τιμολόγιο Μελέτης.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Προϋπολογισμό Μελέτης.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

διακηρύσσει

φανερό προφορικό και πλειοδοτικό διαγωνισμό για την :

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

διακηρύσσει

Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια :


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011,

Προϋπολογισμού Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 139.996,32 Ευρώ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Σελίδα 56 από 57