Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ασφαλτομίγματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ               
Γιαννιτσά 10/02/2015
Aριθ. Πρωτ. : 5981

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού
για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου  Πέλλας, για το έτος 2015

Ο Δήμαρχος Πέλλας

διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου  Πέλλας, για το έτος 2015,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικά για το είδος της προμήθειας, όπως αναγράφεται στην υπ’αριθμ. 4/2015 μελέτη της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 70.798,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα Γιαννιτσά, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την κρίση της επιτροπής, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τρίτη 03 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα Γιαννιτσά, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα αναφορικά με το αντικείμενο της προμήθειας είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκπροσώπησης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.151,20 € (ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 4/2015 μελέτης της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας (πληρ.: Σπουρτούδη Ιωάννα τηλ. : 23823-50851, fax : 23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ).


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 2313 φορές