Πρόσληψη καθαρίστριας στο 2ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά    30/03/2018
Αριθμ.Πρωτ.165
Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου
Τ.Κ. 581 00
Τηλέφωνο: 23823 50845
FAX: 238 20 29033

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο  Πρόεδρος της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψιν:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.1 και 2 του Ν.4002/2011 ,
2.Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύουν σήμερα
3.Το γεγονός ότι πρέπει να γίνει πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου λόγω παραίτησης της καθαρίστριας του 2ο Γυμνασίου Γιαννιτσών για τις ανάγκες καθαρισμού της Σχολικής  μονάδας
4.Την   απόφαση 27-2018  του  Διοικητικού Συμβουλίου  της  Σχολικής  Επιτροπής  για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μέχρι την 30-06-2018.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι:

Ότι η  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου μέχρι την 30-06-2018 για την καθαριότητα του παρακάτω σχολείου:
ΣΧΟΛΕΙΟ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
1    2ο   Γυμνάσιο     Γιαννιτσών    1     Άτομο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις  02-04-2018  έως και την 12-04-2018 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία
2. Βεβαίωση  ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Φωτοτυπία ταυτότητας
5. Βεβαίωση προυπηρεσίας         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστηκε 1163 φορές