Πρόσληψη καθαρίστριας στο 4ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ        
Γιαννιτσά 01/10/2018
Αριθμ.Πρωτ. 387
Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου
Τ.Κ. 581 00
Τηλέφωνο: 23823 50845
FAX: 23820 29033

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο  Πρόεδρος της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψιν:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.1 και 2 του Ν.4002/2011,
2.Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύουν σήμερα
3.Το γεγονός ότι πρέπει να γίνει πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου λόγω παραίτησης της καθαρίστριας του 4ου Γυμνασίου Γιαννιτσών για τις ανάγκες καθαρισμού της Σχολικής μονάδας
4.Την απόφαση 57/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μέχρι την 30-06-2019.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι:

Ότι η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου μέχρι την 30-06-2019 για την καθαριότητα του παρακάτω σχολείου:
          ΣΧΟΛΕΙΟ            ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
4ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών             1 Άτομο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 04-10-2018 έως και την 15-10-2018 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία
2. Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Φωτοτυπία ταυτότητας
5. Βεβαίωση προυπηρεσίας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστηκε 1043 φορές