Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης

Γιαννιτσά, 15-02-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 3710
Πληροφορίες: Εμμανουηλίδης Ευλάμπιος
Τηλέφωνο: 2382350833

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου του Δήμου Πέλλας έτους 2019»
Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της «προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου του Δήμου Πέλλας έτους 2019», προϋπολογισμού 29.999,25 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Κωδικός CPV: 30192700-8 και 30197643-5, Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 4 Μαρτίου, ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου (Δημαρχείο, αίθουσα «γυάλινο»).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Εμμανουηλίδης Ευλάμπιος, τηλ.: 23823-50833, fax: 23820-25240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimospellas.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 836 φορές