Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Οργάνωση της πολιτιστικής πληροφορίας

EUEspa

ΕΤΠΑ
Γιαννιτσά, 15-02-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 3712
Πληροφορίες: Εμμανουηλίδης Ευλάμπιος
Τηλέφωνο: 2382350833

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Οργάνωση της ιστορικής και πολιτιστικής πληροφορίας και διάχυσής τους στον δημόσιο αστικό χώρο»
Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της «Οργάνωση της ιστορικής και πολιτιστικής πληροφορίας και διάχυσής τους στον δημόσιο αστικό χώρο», προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Κωδικός CPV: 39294100-0, 34928471-0 και 79530000-8, Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας. Ο διαγωνισμός συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 4 Μαρτίου, ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου (Δημαρχείο, αίθουσα «γυάλινο»).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Εμμανουηλίδης Ευλάμπιος, τηλ.: 23823-50833, fax: 23820-25240, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimospellas.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 781 φορές