Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από τη Σχολική Επιτροπή για την προμήθεια βιβλίων

Γιαννιτσά,  4-4-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 233
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Πληροφορίες: Ντάκα Αφροδίτη
Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου, 581 00
Τηλέφωνο: 23823 50855, Fax: 2382029033
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την υλοποίηση του έργου του  Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)  με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της  Συλλογικής   Απόφασης Έργων  (ΣΑΕ) 047, με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας «Προμήθεια βιβλίων για (15) δεκαπέντε Δημοτικά σχολεία του Δήμου Πέλλας» o διαγωνισμός εντάσσεται  στο πλαίσιο για την υλοποίηση του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047,με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ  προϋπολογισμού 26.250,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 6%) Κωδικός CPV: 22113000-5, κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου (Δημαρχείο, αίθουσα «γυάλινο»).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Ντάκα Αφροδίτη,τηλ.:23823-50855, fax: 23820-29033,e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.giannitsa.gr.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

Διαβάστηκε 846 φορές