Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος

Γιαννιτσά, 4-7-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 16337
Πληροφορίες: Σπουρτούδη Ιωάννα
Τηλέφωνο: 2382350851

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου Πέλλας, έτους 2019»
Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου Πέλλας, έτους 2019», προϋπολογισμού 34.100,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Κωδικός CPV: 44113620-7, Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16 Ιουλίου 2019, ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία  παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Σπουρτούδη Ιωάννα, τηλ. : 23823-50851, fax: 23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.giannitsa.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 599 φορές