Προσωρινά αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2019 & ΣΟΧ 3/2019 Δήμου Πέλλας

Σας ενημερώνουμε ότι στις 13/12/1019 αναρτήθηκαν τα παρακάτω προσωρινά αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019 & ΣΟΧ 3/2019 :

Υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

Υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Οδηγών

Διαβάστηκε 1023 φορές