Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τετράμηνης διάρκειας

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τετράμηνης διάρκειας.

Ο Δήμος Πέλλας κατόπιν της αριθ. 85/2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΩΞΩΞΤ-ΨΩΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη προσωπικού, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων(4) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πέλλας κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού – COVID 19, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων και σάρωσης)

10

Τέσσερις (4) μήνες

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα κάτωθι:
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση (στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας)
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας), ήτοι έως Πέμπτη 30.04.2020 ως ακολούθως:
 
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. , (η αίτηση θα φέρει την υπογραφή του αιτούντα).
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση, να την συμπληρώσουν, να την υπογράψουν και αφού την σαρώσουν να την αποστείλουν ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. μαζί με φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 
Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 5 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.3.2020) που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ
Διαβάστηκε 973 φορές