Προμήθεια υλικών προϊόντων τσιμέντου για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας

Ο Δήμαρχος Πέλλας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών προϊόντων τσιμέντου για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 62.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Κωδικός CPV: 44113100-6, (Κωδικός NUTS:EL524 ).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24 Αυγούστου 2021, ημέρα Tρίτη και ώρα 12:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία  παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, 1.000,00 €.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Σπουρτούδη Ιωάννα, τηλ. : 23823-50851, fax: 23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.giannitsa.gr

 Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού κάνοντας κλικ εδώ >>

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 612 φορές