Σχολικές καθαρίστριες - Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων σύμφωνα με την 18709/2021 ανακοίνωση του Δήμου Πέλλας

Σας ενημερώνουμε ότι στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πέλλας αναρτήθηκαν οι παρακάτω αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης καθαριστριών σχολικών μονάδων πλήρους και μερικής απασχόλησης σχολικού έτους 2021-2022, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Επίσης, μπορείτε να δείτε τον Πίνακα επιτυχόντων καθαριστριών σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης κάνοντας κλικ εδώ

και τον Πίνακα επιτυχόντων καθαριστριών σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης κάνοντας κλικ εδώ

Διαβάστηκε 410 φορές