Κατάσταση αιτούντων για απόδοση θέσης δραστηριοποίησης στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη "Αγίας Κυριακής" στην Κρύα Βρύση

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων για απόδοση θέσης στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη "Αγίας Κυριακής" στην Κρύα Βρύση, της επεξεργασίας και αξιολόγησης αυτών, προβαίνουμε στη διαμόρφωση της κατάστασης αιτούντων.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση αιτούντων κάνοντας κλικ εδώ>>

Κατά της ανωτέρω κατάστασης οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στην αρμόδια αρχή εντός 1 ημέρας από την ημερομηνία δημοσίευσης της.

Διαβάστηκε 495 φορές