*ΠΑΡΑΤΑΣΗ* Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου "Αστική Ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών"

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την αριθμ. 121/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών» έως την Τρίτη 16/05/2023 και ώρα 10:00π.μ.


Διαβάστηκε 559 φορές