Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023 - 2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα οκτώ (18) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση του Προγράμματος Άθληση για Όλους του Δήμου Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και συγκεκριμένα των εξής, ανά κλάδο/ ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά ) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από 15/02/2024 έως και 28/02/2024.

 

Διαβάστηκε 876 φορές